Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace

Potřebujete vrátit zboží nebo vyřešit reklamaci? Žádný strach, vyberte níže požadovaný případ a vyplňte příslušný formulář, který Vás provede celou evidencí.

Maxiva_TIPmenší Urychlete vaši reklamaci nebo odstoupení od smlouvy vyplněním formuláře.

Odstoupení od kupní smlouvy

Zjistíte-li po převzetí zboží, že toto zboží vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte ze zákona právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Abychom vám dali dostatečný čas na rozmyšlenou, prodloužili jsme tuto lhůtu na 30 dnů.

Vracené zboží musí být kompletní, nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, s příslušenstvím a návody, v původním stavu (tzn. neslepené, bez připevněných úchytek, bez děr pro uchycení ke zdi apod.) a je-li to možné, v původním obalu. V opačném případě jsme oprávněni náš nárok na takto vzniklou škodu jednostranně započíst při vracení kupní ceny.

Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

Od kupní smlouvy není možné odstoupit mj. v případě dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Reklamace

Pokud v průběhu používání výrobku (nejdéle však do 24 měsíců od dodání) zjistíte jeho vadu, vyplňte prosím příslušný formulář. Důležitý je především co nejpodrobnější popis závady (o jakou závadu se jedná, na kterém místě na zboží vznikla, jak se projevuje apod.).

Více informací naleznete v obchodních podmínkách.

 

 

Poškozený balík

Dostal se k Vám poškozený balíček nebo jste poškození způsobené dopravou zjistili až po otevření? Máme pro Vás návod, jak v takových situacích postupovat, aby se vše vyřešilo co nejrychleji.

Doprava MAXIVA
  • v případě, že zjistíte, že je obsah balíčku poškozen, kontaktujte nás pro vyřízení reklamace nejpozději do 2 pracovních dnů,
  • reklamaci lze podat také elektronicky prostřednictvím formuláře.
DPD
  • v případě, že vám kurýr přivezl zjevně poškozený balíček, máte plné právo ho odmítnout,
  • zároveň ale můžete balíček přijmout, sepsat s kurýrem formulář Zápis o škodě (pokud již není sepsaný přepravní společností a připojený k zásilce) a zkontrolovat, zda nedošlo k porušení obsahu zásilky,
  • pokud zjistíte, že je poškozený i obsah balíčku, kontaktujte nás pro uplatnění reklamace nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.
Česká pošta
  • pokud po převzetí zásilky dodatečně zjistíte, že je obsah poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště nebo elektronicky prostřednictvím mobilní aplikace Pošta Online nebo přes aplikaci „Sledovat zásilku,
  • reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do 2 pracovních dnů po dni převzetí zásilky,
  • zásilku předložte v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení,
  • pro rychlejší vyřízení reklamace předložte fotografie, ze kterých bude zřejmé, o jakou zásilku se jedná, jak vypadalo poškození obalu, jak byl obsah v zásilce uložen, kde se v zásilce nacházela poškozená část obsahu a jak vypadá vnitřní balení.