Montáž a instalace nábytku

Zakoupený nábytek je dodáván rozložený, proto je potřeba jej smontovat a nainstalovat. Budete k tomu potřebovat pouze domácí nářadí a trochu trpělivosti. Kompletaci zvládnete sami podle přiložených návodů.

Všeobecný návod ke skladování, montáži, používání, údržbě a čištění v PDF si můžete stáhnout zde. Návody k montáži jednotlivých dílů nábytku jsou uvedeny vždy ve specifikaci daného nábytku (viz související soubory). 

Montáž a instalace

Montáž a instalace

Nábytek se zpravidla dodává jako rozložený, prodávající neprovádí jeho montáž ani instalaci. Při rozbalování dbejte na to, aby nedošlo k poškození jednotlivých částí nábytku např. nožem nebo nůžkami. Z technologických důvodů je nutné provádět montáž a instalaci při teplotě minimálně 18°C. Montáž a instalaci zboží by měla provádět osoba odborně způsobilá, případně více osob kvůli manipulaci. Při montáži dodržujte přiložený návod k montáži. V případě nejasností nás kontaktujte.

Nábytek montujte na měkkém a čistém podkladu, aby nedošlo k jeho poškození nebo poškrabání. Při montáži skleněného vybavení nebo skleněných částí nábytku používejte takové nářadí, aby nedošlo k rozbití nebo poškození skla. Dbejte na přiměřené utažení spojovacího materiálu, přílišné dotažení vede často k prasknutí skla. V případě, že je součástí sestavy také osvětlení, je třeba, aby jeho zapojení prováděla osoba odborně způsobilá v souladu s příslušnými normami a bezpečnostními požadavky.

Po montáži proveďte kontrolu vyváženosti nábytku pomocí vodováhy. Nábytek musí být smontován do roviny a umístěn na rovném podkladě, případné nerovnosti vyrovnejte vhodnými podložkami (nejsou součástí balení).

Montáž a instalace

Veškeré rozebíratelné spoje pečlivě dotáhněte a správně seřiďte závěsy a jiné seřizovatelné díly. Při manipulaci nábytek vždy uchopte za spodní rám, ne za područky, úchytky, police, dvířka apod. Nábytek umístěte a připevněte vždy tak, aby nedošlo k jeho poškození, ani k ohrožení majetku nebo zdraví. V případě umístění nábytku na tvrdé podlahy (parkety, plovoucí nebo vinylové podlahy apod.) je nutné podložit nohy (příp. jiné části, které se dotýkají povrchu podlahy) např. filcovými podložkami, aby nedošlo k poškození podlahy. Tyto podložky nejsou součástí balení. Při umístění na klouzavé povrchy podložte nábytek protiskluzovými podložkami (nejsou součástí balení).

Pokud je nutné nábytek připevnit (např. ke zdi nebo k podlaze), použijte vhodný spojovací materiál (hmoždinky a šrouby). Tento materiál není součástí balení. Nábytek umístěte vždy tak, aby nebyl vystaven působení vlivů, způsobujících jeho poškození (např. příliš intenzivní sluneční záření, blízkost tepelných zdrojů, zdroje vlhkosti, působení ostrých předmětů, přístup domácích zvířat apod.). Nábytek neumísťujte do místností s velkou vlhkostí ani dlouhodobě nevystavujte působení vlhkosti. Optimálním prostředím je pokojová teplota 18-24°C a vlhkost 40-60%.

Čalouněný nábytek může být po vybalení a sestavení částečně deformován, avšak po několika hodinách/dnech tyto deformace zmizí. Může pomoci lehké natřepání, případně poklepání dlaní. Nový nábytek nebo čalounění může vydávat zápach, zvyšte prosím frekvenci větrání v místnosti, po několika dnech zápach vyprchá.

Montáž a instalace

Při manipulaci s nábytkem v průběhu montáže je třeba dbát na to, aby nedošlo k jeho poškození, ani ohrožení majetku nebo zdraví. S balením, které obsahuje sklo nebo zrcadlo, manipulujte opatrně, aby nedošlo k jeho poškození! Po montáži zajistěte likvidaci obalů a dalšího odpadu v souladu s předpisy.

Opravy

V případě nutnosti opravy materiálu (oprava poškozeného čalounění, výměna kování apod.) se obraťte na osobu odborně způsobilou pro provedení této opravy (čalouník, truhlář apod.).