Péče o nábytek

Aby vám zakoupený nábytek vydržel co nejdéle, je potřeba jej správně čistit a udržovat. Každý materiál, jako lamino, dýha, masiv, textilie nebo kůže, vyžaduje jiný postup a péči, proto jsme pro vás připravili jednoduchý návod jak na to! 

Všeobecný návod ke skladování, montáži, používání, údržbě a čištění v PDF si můžete stáhnout zde.

cisteni-nabytku

 

Údržba a čištění

Při čištění a údržbě nepoužívejte abrasivní, agresivní nebo příliš koncentrované prostředky, ani drsné předměty (houbičky, hadry, kartáče apod.), mohlo by dojít k poškození povrchu. Pro čištění a údržbu používejte pouze prostředky vhodné pro daný materiál. Dobře si pročtěte a následně dodržujte návody k použití těchto prostředků, uvedené zpravidla na obalu. Před použitím nového čisticího nebo ochranného prostředku vždy tento prostředek vyzkoušejte na malé ploše na méně viditelném místě. Teprve v případě, kdy získáte jistotu, že prostředek plochu nepoškodí, pokračujte s použitím na viditelných plochách. Při ošetřování vždy ošetřete celou plochu, nejen její část.

Textilie
Nečistoty vysávejte pomocí nástavce vysavače k tomuto účelu určenému. Pro celoplošné vyčištění čalouněného nábytku se obraťte na specializovanou firmu. Rozlité tekutiny okamžitě odstraňte savým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Znečištěná místa čistěte hadříkem navlhčeným vodou nebo vhodným čisticím prostředkem. Nikdy nesmí dojít k úplnému promočení látky! Nesušte na přímém slunci ani horkým vzduchem. Volné části nábytku (polštáře, přehozy apod.) ošetřujte dle údajů výrobce uvedených na visačce.

Umělá kůže (koženka, eko-kůže)
Povrch otírejte suchým, příp. lehce navlhčeným hadříkem a vytřete dosucha. Rozlité tekutiny okamžitě odstraňte savým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Případné skvrny ihned odstraňte navlhčeným hadříkem a vytřete dosucha. Nesušte na přímém slunci ani horkým vzduchem.

Pravá kůže
Na ošetřování a čištění skvrn používejte výhradně speciální prostředky na kůži, použití nevhodných prostředků může kožený potah nenávratně poškodit. Rozlité tekutiny okamžitě odstraňte savým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Pamatujte na to, že kůže je přírodní materiál, u kterého mohou být při dodání u různých částí jednoho výrobku rozdíly v barvě nebo struktuře, ke kterým může také docházet i v průběhu užívání (např. vlivem působení světla). Jsou to běžné vlastnosti materiálu a není možné je uznat jako vadu.

Péče o kůži

Lamino, MDF, LTD
Povrchy otírejte jemnou prachovkou, příp. vlhkým hadříkem s použitím vhodného čisticího prostředku a vytřete do sucha.

Dřevěný a dýhovaný nábytek
Povrchy otírejte jemnou prachovkou, při leštění nebo čistění použijte pouze prostředky určené pro masivní dřevěný nábytek, zabraňte styku s vodou. Pamatujte na to, že dřevo je přírodní materiál, u kterého mohou být při dodání u různých částí jednoho výrobku rozdíly v barvě nebo struktuře, ke kterým může také docházet i v průběhu užívání (např. vlivem působení světla). Jsou to běžné vlastnosti materiálu a není možné je uznat jako vadu.

Péče o nábytek

Lakovaný nábytek
Lakovaný povrch nábytku je velmi náchylný k poškrábání. K čištění proto používejte pouze suchý, příp. mírně navlhčený, měkký hadřík a plochu lehce otřete a vyleštěte do sucha. Čištění neprovádějte příliš velkým tlakem. Při větším znečištění použijte čisticí prostředek vhodný na lakované povrchy. Na bílý nábytek nepoužívejte barevné čisticí prostředky ani přípravky obsahující olej.

Voskovaný nábytek
Nábytek ošetřený voskovým mořidlem má přírodní vzhled, který se časem a působením světla může změnit. Povrch nábytku je velmi citlivý na znečištění a poškození - není odolný vůči tekutinám ani působení vodní páry.  Čištění proto provádějte pouze suchým hadříkem. K ošetřování nábytku používejte pouze speciální prostředky, určené pro voskovaný nábytek.

Olejovaný nábytek
Olejová politura poskytuje nábytku omezenou ochranu, nábytek je odolný vůči vodě pouze po velmi krátkou dobou, působení vodní páry odolný není. Čištění provádějte suchým, příp. velmi jemně navlhčeným měkkým hadříkem a vytřete do sucha. K ošetřování nábytku používejte pouze speciální prostředky, určené pro nábytek s olejovaným povrchem.

Sklo
Sklo a skleněný nábytek nebo jeho části omyjte vodou s přidáním přípravku pro čištění skla, případně vyleštěte pomocí měkkého hadru a přípravku na leštění skel. Dbejte na to, aby voda nezatekla do jiných částí nábytku (např. rám prosklených dvířek apod.), mohlo by dojít k jeho poškození. Pískované sklo myjte pouze čistou, teplou vodou, v případě většího znečištění s malým množstvím přípravku na mytí skla. Sklo je třeba umýt vždy v celé ploše a vyleštit suchým hadříkem dosucha. Přípravky k leštění používejte pouze na hladkou stranu, nikdy ne na pískovanou stranu. 

Osvětlení
Osvětlení, které je součástí některých druhů nábytku, otírejte od prachu pomocí měkké prachovky, příp. lehce navlhčeného měkkého hadru. Výměnu žárovek nebo LED diod smí provádět pouze osoba odborně způsobilá. Před prováděním jakékoliv údržby vždy světlo odpojte od zdroje elektrické energie!

Světlo

Opravy

V případě nutnosti opravy materiálu (oprava poškozeného čalounění, výměna kování apod.) se obraťte na osobu odborně způsobilou pro provedení této opravy (čalouník, truhlář apod.).